Projekotwanie ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Konstrukcja balustrady plastykowe na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Sztachety plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastikowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie PVC na plot i bramę ze sztachetek jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenia z plastiku na plot i furtę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.